Pravidla soutěže

Zkrácené vysvětlivky k soutěži na Eurotip.cz

Toto je zkrácený výtah z pravidel pro Vaši rychlou orientaci, důrazně doporučujeme po přečtení zestručněné verze seznámit se níže i s kompletními pravidly soutěžení na Eurotip.cz.

 1. Cílem soutěže je dosáhnout nejvyššího počtu bodů ze všech soutěžících v daném soutěžním období (kalendářním měsíci). Nově zaregistrovaný hráč obdrží 50.000 kreditů (bodů), stejnou částku obdrží všichni aktivní uživatelé na začátku nového měsíce poté, co bylo vynulováno pořadí měsíce předchozího.
 2. Sázení probíhá prostřednictvím tipů na sportovní výsledky, z nichž na každý je vypsán pravděpodobnostní výherní poměr, tzv. kurz. Kurz je hodnota, kterou se vynásobí daný vklad v případě vyhrané sázky - pokud tedy vsadíte 1000 bodů na kurz 1.8, získáte celkem 1800 bodů, po odečtení vkladu tak činí čistý zisk 800 bodů. Pro zamezení velkých odskoků vedoucích hráčů jsou nastaveny vkladové limity - minimálním vkladem je 100 bodů, maximálně jich můžete vsadit 10.000. Konkrétní tip lze vsadit pouze jednou.
 3. Aby mohli sázet i hráči, kterým se v poslední době tipérsky nedařilo, Eurotip přiděluje každý hrací den, každému aktivnímu hráči, kredit ve výši 5000 bodů. Při sérii špatných výsledků tak pro vás soutěž nekončí!
 4. První tři hráči v pořadí mají nárok na hodnotné ceny od sponzora soutěže. Zúčastnit se soutěže může pouze osoba, která je starší 18 let. Hodnota cen a specifikace podmínek pro jejich získání jsou vždy uvedeny v sekci Ceny. Ke dni 1. 1. 2006 je pro nárok na zisk cen třeba, aby nárokující osoba měla zaregistrováno vlastní uživatelské jméno u sponzora soutěže, společnosti Tipsport, a to uvedla do zvláštního políčka při registraci na Eurotip.cz. Nárok na ceny vzniká pouze osobám starším 18 let!
  Od března 2013 platí nové pravidlo - Nárok na zisk finanční výhry v soutěžním kole má pouze uživatel, který v daném soutěžním kole u Tipsportu provedl sázku v hodnotě alespoň 50 Kč ne později než 15. den v měsíci.
 5. Nedokončené zápasy, případně skreče zápasů, jsou vyhodnoceny v kurzu 1.0 a vklady vráceny soutěžícím. Rozhodování o přidělení bodů závisí vždy na provozovateli, v případě špatného vypsání zápasu či jeho kurzů je oprávněn zápas zrušit nebo vyhodnotit podle svého uvážení. 
 6. Provozovatel soutěže na Eurotip.cz je oprávněn na základě vlastního uvážení vypisovat kurzovou nabídku, výši jednotlivých kurzů a další skutečnosti. Uživatelům nevzniká žádný nárok na náhradu jakékoliv újmy v důsledku špatného vyhodnocení výsledku či jiné chyby na straně provozovatele. Provozovatel neručí ať už přímo či nepřímo za jakékoli újmy uživatelů webu Eurotip.cz.


Kompletní pravidla soutěžení na Eurotip.cz následují.

Statut soutěže na stránkách www.eurotip.cz

Pravidla soutěže:
 1. Sázejte kurzové sázky na www.Eurotip.cz a pro vítězství v hlavní kategorii dosáhněte co nejvyššího počtu kreditů na Zůstatku účtu nebo buďte alespoň druzí až desátí v pořadí.
 2. Soutěž probíhá v České republice. Soutěž je rozdělena do měsíčních kol, každé kolo trvá jeden kalendářní měsíc, přičemž zpravidla začíná na začátku kalendářního měsíce a končí zpravidla na konci kalendářního měsíce.
 3. Ceny pro každé kolo soutěže jsou vyhlášeny na www.eurotip.cz v sekci Ceny.

Podmínky soutěže:
 1. Pravidla soutěže uvedená výše jsou součástí podmínek soutěže.
 2. Každý, kdo se zaregistruje se na stránkách www.eurotip.cz pod svým unikátním přístupovým jménem, se stává Hráčem (účastníkem soutěže).
 3. Ceny za vítězství v kterékoli kategorii nebudou předány Hráči, který uvedl nepravdivé údaje ve svém Profilu. Do vyhodnocení každého kola budou zařazeni pouze Hráči, kteří řádně a úplně vyplní svůj Profil na stránkách www.eurotip.cz.
 4. Hráč může změnit své identifikátory vždy k prvnímu dni soutěžního kola.
 5. Při registraci do soutěže a na začátku každého kola soutěže bude každému Hráči nastaven Zůstatek účtu ve výši 50 000 kreditů.
 6. Hráči mohou prostřednictvím Tiketů uzavírat kurzové sázky na kurzové příležitosti vypisované Pořadatelem/provozovatelem podle jím stanoveného kurzu, přičemž na každém Tiketu může být vsazeno na jednu nebo více kurzových příležitostí; kurzy kurzových příležitostí mohou být v průběhu soutěže Pořadatelem změněny.
 7. Až na výjimky určené Pořadatelem jsou sportovní události, na které jsou vypisovány kurzové příležitosti a uzavírány sázky, vyhodnoceny v normální hrací době (bez prodloužení).
 8. Výsledné pořadí hlavní kategorie soutěže se určí podle konečného Zůstatku účtu jednotlivých Hráčů po vypořádání všech Tiketů vsazených během soutěže, řazeno od nejvyššího k nejnižšímu. V případě shody Zůstatku účtu u dvou a více Hráčů získává pořadí ten Hráč, který vsadil vícekrát.
 9. Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno. V případě nemožnosti se zkontaktovat s výhercem do 1 týdne po skončení kola výhry propadají a mohou být nabídnuty v některém z dalších kol soutěže.
 10. Každý může získat pouze 1 výhru v jednom kole, lze vyhrát jednu hlavní a jednu vedlejší cenu. Zúčastnit se soutěže může pouze osoba, která je starší 18 let.
 11. Účastí v soutěži a zasláním odpovědi vyjadřuje účastník souhlas s Pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených ve svém profilu za účelem zaslání výhry a za účelem nabízení obchodu nebo služeb a souhlasí se zveřejněním svého jména zejména na internetových stránkách www.eurotip.cz v rámci vyhlášení výsledků soutěže. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost LiveSport s.r.o. se sídlem Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5.
 12. Účastník soutěže je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu. V případě porušení povinností správcem nebo zpracovatelem je účastník soutěže oprávněn požadovat, aby se správce či zpracovatel zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné. V takovém případě je účastník soutěže rovněž oprávněn požadovat, aby byly jeho osobní údaje zablokovány nebo zlikvidovány, aby mu byla zaplacena peněžitá náhrada, jestliže bylo porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, případně je oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.
 13. Kontakt je uveden na stránkách www.eurotip.cz.
 14. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání. V případech, na které není pamatováno, se musí Hráč řídit rozhodnutím Pořadatele.
 15. Účastníkem soutěže se nemůže stát uživatel, jehož Tipsport účet je zablokován.

Poznámka: tato Pravidla a podmínky jsou vytvořeny tak, aby byly v souladu s legislativou pro pořádání spotřebitelských soutěží dle zákona 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách. Ačkoli pro pořádání tohoto typu soutěže není zákon 202/1990 Sb. přímo určující, snažíme se o maximální průhlednost a právní čistotu.

Podmínky používání a právní omezení
Založte si účet u Tipsportu a získejte zdarma 150 Kč a k tomu bonus až 50 000 Kč!
reklama
Přihlášení
Registrace
Hraj a vyhraj
zajímavé
ceny!
Registrace
Reklama